Nejezděte bez pojištění

Mnoho motoristů pendluje nejen po České republice, ale hojně cestuje i do zahraničí. Než se na cesty vydáte, měli byste zkontrolovat, zda je vaše pojištění v pořádku a dostačující. Například si zkontrolujte, zda máte s sebou zelenou kartu. Bez ní, byste se rozhodně na cesty pouštět neměli. Jedná se totiž o mezinárodní doklad, ze kterého je patrné, že máte uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Podívejte se, zda je vaše karta platná.
asistenční služba
Pokud jedete do zemí, kde si platností zelené karty nejste jisti, stačí, když se na kartu podíváte a zjistíte, zda značka státu, kam se chystáte není přeškrtnuta. Pokud ano, pak v takovém případě vám v dané zemi zelená karta neplatí. Za zvážení potom stojí sjednání hraničního pojištění. Je to obdoba povinného ručení. Možná patříte mezi ty motoristy, kteří nemají uzavřeno havarijní pojištění. Pokud budete v zahraničí pobývat delší dobu, zvažte, zda by uzavření havarijka nebylo vhodné. Myslet byste, ale při cestování měli i na sebe. Abyste předešli řešení nepříjemných situací nebo možným finančním ztrátám uzavřete cestovní pojištění a pojištění léčebných výloh. Po sjednání pojištění si zaznamenejte číslo na asistenční službu, kterou v případě potřeby můžete volat. Při kontaktu s asistenční službou bude nutné uvést číslo vaší smlouvy, je tedy potřeba s touto skutečností také počítat. Může se stát, že i přes veškeré naše snahy způsobíme v zahraničí dopravní nehodu.
dopravní nehoda
V každém případě bychom měli k nehodě přivolat policii. Může se také stát, že příslušný orgán vám dá k podpisu dokumenty v jazyce, kterému nerozumíte. V takovém případě raději žádné dokumenty nepodepisujte.  O nehodě po návratu informujte svou pojišťovnu. Bude nutné, abyste pro úspěšné vyřízení pojistné události doložili potřebné doklady a finanční náklady, které jste museli vynaložit. Uschovejte si tedy všechny paragony a stvrzenky.

About the author