Cestování s výbojkami

Do reflektorů auta se dá našroubovat leccos. Kvalitní žárovky či spíše to, co jako „žárovky“ nazýváme už jenom ze setrvačnosti, stejně jako něco, co se jako žárovky pouze tváří a co zradí za dobu úměrně dlouhou nízké ceně a pochybnosti prodávajícího.
O tom, co nám za jízdy autem svítí na cestu, rozhodujeme vesměs sami. Podle svého mínění, podle dostupnosti toho či onoho a pochopitelně také podle obsahu peněženky.
mercedes amg
Nejednou se tak rozhodneme třeba pro xenonové výbojky. Jde o poměrně novou věc, neboť , a je nad slunce i nad všechny výbojky světa jasné, proč tomu tak bylo a je.
– Výrobci se v jejich počátcích, tedy ve zmíněném roce 1991, pro ně rozhodli proto, že tyto poskytovaly více než dvojnásobný světelný tok a barvu světla velice blízkou světlu dennímu, a také proto, že tyto nemrhají elektřinou v podobě pro vznik světelného efektu zbytečně uvolňovaného tepla. Tedy nespotřebovávají tolik energie.
mokré auto

– Výbojky tak vykazují velmi vysokou účinnost při spotřebě jenom malého množství elektrické energie.
– Dále takové výbojky dávají možnost široce rozptýlených polí světelného paprsku, jež poskytují řidiči daleko lepší výhled na prostor před sebou.
Ovšem není světla bez stínu, případně kouře bez ohně.
A tam mají xenonové zářivky kromě uvedených pozitiv i své stinné stránky.
– Především tu neblahou vlastnost, jíž se říká vysoká pořizovací cena. Výrobci se sice snaží svou práci zefektivnit a tím zlevnit, ale kýženého výsledku doposud dosaženo nebylo. A tak tyto doposud prohrávají svůj souboj s levnější a přitom srovnatelnou konkurencí jako jsou halogenové žárovky.
– Dále nelze namontovat tyto výbojky do světel pro halogeny, jsou potřeba speciální světlomety, v nichž lze z dvanáctivoltového stejnosměrného bateriového napětí vytvořit zážehový výboj přesahující 25000 voltů.
– A snadná není ani jejich výměna, již by měl provádět výhradně servisní pracovník s patřičným technickým zázemím. Protože s xenonovou výbojkou je třeba zacházet opatrně, neboť jde o vysokotlakou trubici naplněnou i prudce jedovatou rtutí, jež by se neměla rozbít, aby nedošlo k zamoření onoho místa.
kulatá lampa

Ale to, čím si budete svítit na cestu, je jenom a pouze vaše věc. A chcete-li tak činit xenonovými výbojkami, můžete. Jak je libo.

About the author