Jana Šilerová

Jana Šilerová, dnes už emeritní biskupka Církve československé husitské, se narodila v roce 1950 ve Znojmě. Po absolvování znojemského gymnázia odchází do Prahy, kde absolvuje  studium na teologické fakultě. Po jejím ukončení získává v roce 1974 na Husově československé bohoslovecké fakultě Kněžské svěcení. Svoji službu začíná ve farnostech na severu Moravy. A protože doba totalitního režimu církvím nepřeje, často bývá STB překládána z místa na místo. 

V kostele

V roce 1989 se Jana Šilerová, spolu se svým manželem, podílí na založení Občanského fóra v Ostravě. Se stejně nadšenými spolupracovníky se daří pro toto hnutí získat na třicet tisíc občanů hned v prvních dnech. Na pozvání Václava Havla se účastní Fora 2000, kde se setkává s vědeckými, uměleckými i duchovními představiteli celého světa. Mezi ty nejvzácnější bylo setkání s tibetským duchovním vůdcem Dalajlamou v roce 2003. Na které často vzpomíná při besedách dodnes. Do projektu 20 představ, spolu s významnými osobnostmi Moravskoslezského kraje, přispěla svou nadčasovou úvahou. Ve které především apeluje na tolik potřebný mezigenerační dialog. Nabádá mladé lidi, aby se rozhlédli i za hranice kraje. A přispěli k společnému rozvoji. Svůj dar, který spojuje lidi, bez ohledu, jakého jsou vyznání, často předává nejen v kostele. Ale její promluvy v Českém rozhlase, na stanici Vltava, si vždycky rádi poslechnou všichni, kteří usilují o život v lásce. Bez nenávisti, zloby a zášti. Dokonce jsou pozitivně přijímány i těmi, kteří v Boha nevěří. Pokud budete mít štěstí, oblíbeným rozhlasovým hostem bývá i v regionálních studiích. Jak v Ostravě, tak v Olomouci. Které je možné poslechnout i z archívu.

Kostelní věže

Nejenže byla od roku 1999 zvolena první olomouckou biskupkou. Ale tento úřad obhájila i na další sedmileté období. Jana Šilerová patří mezi osobnosti, které ovlivňují nejen duchovní, ale i společenský život v naší zemi. V letech 2001 – 2007 se stala členkou Rady České televize. Aktivně působí v čele náboženské obce dodnes. Ve svém domovském kostele organizuje koncerty duchovní hudby v podání známých hudebních umělců. Jak sama říká, za návrat „do terénu“ jsem vděčná. A rádi jsou i všichni farníci. Protože moudrých slov není nikdy dost.

About the author