Pozor na pád do závislosti

Závislost je charakterizována jako stav, kdy se někdo nemůže bez něčeho či někoho patologicky obejít. Nepřítomnost či nedosažitelnost předmětu naší závislosti v nás vyvolává nepříjemné psychické a fyzické pocity.
Psychickým příznakemje nezkrotitelná touha po předmětu naší závislosti. Není-li dostupný, přichází na řadu úzkost, panika apod.
Fyzické příznaky při absenci „drogy“ ohlašují, že ji tělo již považuje za svou a její nedodání vyvolává řadu nepříjemných fyzických obtíží, souhrnně označovaných jako abstinenční příznaky.
vajgly cigaret
Mezi nejrozšířenější závislosti patří alkoholismus, závislost na cigaretách, léková závislost, narkomanie, patologické hraní her (gambling), závislost na jídle, sexu, workoholismus apod.Fenoménem dnešní doby se stala závislost na nakupování shopaholismus, stejně tak jako závislost na internetu a sociálních sítích.
počítačová závislost

Shopaholik má nutkavou potřebu nakupování. Nakupuje věci, které nepotřebuje, na které kolikrát nemá finanční hotovost a často je ani nevyužije. Prostřednictvím nákupů někdy zaplňuje prázdnotu v sobě, dodává si pocit sebevědomí a zažívá příjemné pocity. Ovšem pouze do doby, než se začne dostávat do finančních obtíží, dluhů a konfliktů s okolím. Jakmile je nakupování znemožněno, shopaholik se přehoupne do depresí, podrážděnosti, náladovosti apod.
zavíslačka na alkoholu
Většinou závislostním chováním utíkáme od reality, řešení problémů, stresů. V případě sociálních sítí se člověk necítí osamělým a nevšimne si, že na internetu tráví stále více času, včetně hodin určených pro spánek.
Nezastupitelnou roli hraje okolí, které může dotyčného upozornit, že s ním není něco v pořádku. Že v té či oné oblasti se již nekontroluje. Někdy to stačí k tomu, aby se člověk nad svým životem zamyslel a zjednal nápravu. Pokud je problém hlubší, je třeba vyhledat lékaře z oboru adiktologie či psychologa.
Užívejme života, ale mějme na paměti, že „všeho s mírou“ !

About the author