Kdy je vhodné žádat v bance o úvěr?

Zažádat o úvěr v bance může v dnešní době každý, kdo splní pomyslnou hranici plnoletosti – 18 let. To však není jediná zákonná podmínka, kterou musí žadatel splnit. Jaké jsou další předpoklady, které banky po svých klientech vyžadují? Co je to tzv. bonita? Jaká minimální mzda je potřebná k získání úvěru v bance?

Otázek, které nás napadají při cestě do banky je celá řada. Ne na všechny se dá jednoznačně odpovědět, neboť podmínky pro získání úvěrových produktů se liší v závislosti na konkrétní bankovní či nebankovní společnosti. Existují však zákonné podmínky, které je zapotřebí splnit bez ohledu na instituci, do které jdete požádat. Pojďme si blíže představit alespoň některé z nich.

  1. Věk

staré ruce

Věk je jeden z klíčových faktorů, který je bankovními i nebankovními společnostmi posuzován. Výhodou není příliš nízký, ale naopak ani vysoký věk. Nejnižší věk je pevně stanoven zákonem, ovšem s nejvyšší věkovou hranicí, do kdy je možné úvěr získat, to už tak jednoduché není. Nejvyšší věková hranice totiž není zákonem nijak blíže specifikována a odvíjí se od interních podmínek jednotlivých společností. Je ale možné se orientovat podle nejvyšší věkové hranice, do kdy mají být veškeré pohledávky vůči věřiteli splaceny. Tato hranice je aktuálně nastavena na 65 let, řada společností však toto doporučení neakceptuje.

  1. Příjem

kovové mince

Žadatelé musí disponovat i prokazatelným měsíčním příjmem, který pokryje náklady na živobytí i případné závazky vůči věřiteli. Ruší se superhrubá mzda, vypočítejte si pomocí online kalkulačky čistou mzdu 2021 https://www.kalkulackacistemzdy.cz/. Čistá měsíční mzda je jeden z hlavních faktorů, které rozdují, zda úvěr žadatel nakonec získá nebo odejde z banky s nepořízenou. Banku však krom příjmů, zajímají i měsíční výdaje, které by měly být natolik vysoké, aby z nich dlužník mohl splácet veškeré pohledávky.

About the author