Celá naše kolekce je k dispozici k prohlídce v našem showroomu


Chcete z prostoru firmy, nebo VaÅ¡eho obydlí vypudit nepraktické prvky rozdÄ›lení interiéru? VsaÄte na moderní, takÅ™ka neviditelná stavební pouzdra, v jejichž útrobách se skvÄ›le ukryjí moderní interiérové posuvné dveÅ™e. A kde skryté zárubnÄ›, posuvné dveÅ™e a další přísluÅ¡enství naleznete? NavÅ¡tivte produktový internetový katalog nebo si užijte prohlídku naživo. DveÅ™e nejvÄ›tšího pÅ™edvádÄ›cího sálu ověřeného prodejního specialisty jsou Vám otevÅ™eny v Mladé Boleslavi.

U nás je jedna nabídka lepší než druhá

Konkrétní model, který si z produktové Å™ady nejrůznÄ›jších kolekcí buÄ na internetu, nebo v Ptácké ulici Äíslo 294 ze sortimentu stavební pouzdra, skryté zárubnÄ› a interiérové dveÅ™e vyberete, je ve Vaší kompetenci. Profesionální prodejce s lidskou tváří Vám k Vaší volbÄ› ideálnÄ› pÅ™izpůsobuje také cenové nastavení za jednotlivé produkty. Z hlediska kvality má zákazník stoprocentní jistotu, že znaÄkový výrobce na trh uvádí to nejlepší. A to pÅ™edevším v podobÄ› bezobložkových stavebních pouzder ABSOLUT Line a EVO Line.

Nezařazené

About the author