Čeho se týká ČSN EN ISO 50001

Firmy musí dodržovat celou řadu nejrůznějších norem. Ty regulují jejich provoz tak, aby pokud možno neškodil svému okolí. Týkají se nejen provozu samotného, ale také výrobků a jejich distribuce. Jejich implementace není vždy snadná, avšak je vyžadována zákonem. Jednou z nich je i ČSN EN ISO 50001. Tato konkrétně se týká hospodaření s energií ve výrobním provozu. Může se zdát zvláštní, proč něco takového musí být regulováno, avšak když se na celou věc podíváme blíže, zjistíme, že to vše dává perfektní smysl.

firemní provozy mohou být energeticky náročné

Jednou z věcí, které jsou zde nařízeny, je postupné snižování energetické náročnosti provozu. Toho lze dosáhnout instalací efektivnějších výrobních zařízení. Jistě, znamená to další průběžné investice, avšak není pochyb o tom, že se v dlouhodobém horizontu vyplatí.

Je také potřeba si uvědomit, že energetické zdroje nejen našeho státu, ale i planety jako celku, nejsou nevyčerpatelné. Zásoby uhlí a ropy se začínají tenčit, a pokud je chceme zachovat co nejdéle, je potřeba, aby se právě velké, energeticky náročné provozy uskromnily či alespoň snížily své nároky.

Další věcí, kterou tato konkrétní norma řeší, je ochrana životního prostředí. Není totiž žádným tajemstvím, že čím více energie je spotřebováno, tím více znečištění je produkováno, obvykle ve formě plynů vypouštěných například z komínů.

vypouštění odpadních plynů

Navzdory veškerým filtrům a odsiřovačům se z nich však nedají zcela odstranit veškeré znečišťující látky, zejména skleníkové plyny. A čím více jich je produkováno, tím hůře pro životní prostředí. Snížení spotřeby energie tedy pomůže i v tomto ohledu. Samozřejmě se nespoléhá na to, že podnikatelé budou všechna tato nařízení sami od sebe dodržovat. Proto také nařizuje pravidelné kontroly, které dohlíží nad tím, že bude vše přesně tak, jak má být. Je tedy jasné, že se rozhodně vyplatí, aby si tuto normu začínající podnikatelé dobře prostudovali. Mohou se tak dopředu připravit a zhodnotit, zda je v jejich silách skutečně vše dodržet. Tím eliminují jeden důvod, proč by jejich podnik mohl zkrachovat.

Nezařazené

About the author