Funkční medicína jde po příčinách chronických onemocnění

WHO říká, že zdraví znamená psychickou, fyzickou, sociální a estetickou pohodu. Kombinací těchto aspektů lze dosáhnout zdraví a z toho vyplývajícího štěstí, což jsou dva nejdůležitější životní atributy pro každého z nás.

Nezapomínejte na pohyb

Klasické zdravotnictví potlačuje příznaky chorob, ale neřeší příčinu a nerovnováhu systému, proto se nám v průběhu času kumulují další chronické problémy a léky jen přibývají, ale ve skutečnosti neléčí. Pro udržení zdraví je třeba zachovat rovnováhu mezi pozitivními a negativními vlivy, přičemž každý člověk má jinou citlivost na tyto faktory. Nerovnováhou se mění úroveň hormonálního, imunitního a mikrobiálního systému a dostáváme mimo svůj střed. To vede ke vzniku symptomů – typicky jde o bolest, únavu a vyčerpání. Všechny tyto projevy jsou společné pro vznik civilizačních nemocí.

 

Funkční medicína respektuje všechny vlivy, které se mohou spolupodílet na vzniku onemocnění.   Několik studií dokazuje, že každá naše emoce má svůj biologický otisk. Emoce však nejsou jediným faktorem. Zkoumá se i prostředí, ve kterém se člověk pohybuje, a způsob, jakým žije. Konkrétně se zjišťuje charakter vykonávané práce, povaha prostoru, kde člověk žije, možnost přístupu světla, kvalita a přístup vzduchu, možnost pobytu přírodě, strava, kvalita spánku nebo pohybová aktivita jedince. Všechny tyto okolnosti ovlivňují náš život a zdraví.

 

Konvenční medicína se zabývá pouze symptomy a předepisuje léky, které je dokáží zakrýt. Délka života je díky medikamentům uměle prodlužována, ale nezohledňuje se kvalita. Senioři žijí často s bolestmi a potýkají se s vedlejšími účinky léčiv. Léky jsou látky tělu cizí a při dlouhodobém užívání působí toxicky. Funkční přístup používá látky tělu vlastní – to znamená látky, které pochází z přírody a tělo je dobře zná a nemá s nimi problém. Patří mezi ně enzymy, animokyseliny, vitamíny, minerály a byliny.

Zdravá strava je důležitá

Funkční medicína je bezmocná proti náhlým stavům, kdy musí zasahovat záchranná služba. Může ale pomoci při chronických onemocnění. Tělo má obrovské sebeuzdravovací schopnosti, pokud mu jsou dány správné podmínky. Každý člověk je unikát a je potřeba k němu i takto přistupovat. Měníme se i každý den, obnovuje se nám střevní stěna, kůže, mění se játra a ledviny. Následně dochází k celkové změně vnitřního prostředí, přemění se biochemie krve a hormonální hladina. I tady platí co, že pokud se ovlivní příčina, změní se i důsledek. Aby se mohl lékař klientovi dostatečně věnovat a vyslechnout jeho potíže, které si musí dát do souvislostí, vyžaduje to čas. Převzít zodpovědnost za svoje zdraví a začít řešit chronické potíže jinak než léky, však není pro každého. Vyžaduje to aktivní zapojení člověka do léčebného procesu a důslednou spolupráci klienta a lékaře.

About the author